225 éve megnyitott postáját ünnepelte Sarkad

Sarkad, 2013. június 22. – Sarkad városa ezen a napon ünnepelte a helyi posta megnyitásának 225. évfordulóját a Bartók Béla Művelődési Központban.

Meghívó

Meghivo-Sarkad-20130622-szines-webre

 

Ünnepség a Művelődési Központban

A Művelődési Központ nagytermét megtöltő közönséget Matyika Anna, Sarkad 1 posta vezetője, a rendezvény háziasszonya köszöntötte. Üdvözlő beszédet mondott Bende Róbert polgármester és Kocsis István, a Magyar Posta Vezérigazgatóságának hálózati igazgatója. Kocsis István beszédének szövegét ide kattintva olvashatja

Az ünnepi megemlékezést művészeti csoportok műsora színesítette. Műsorszámokkal közreműködtek: Ady-Bay Gimnázium és Szakközépiskola színjátszó csoportja, Ady-Bay Gimnázium gitárszakköre, Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár, Bondár Sándor, Gyetvai  Zoltán, Funky Mamák, Karkus Tamás, Kossuth utcai óvodások, Kovács Kinga, Szabó Bence, Veres Albert.

Lovászi József, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány titkára mutatta be azt a posta- és bélyegtörténeti kiállítást, amellyel az alapítvány járult hozzá a posta jubileumi ünnepségéhez. A kiállítás áttekintést nyújt a magyar postaszolgáltatás és bélyegkiadás történetéről, valamint válogatást ad Kass János grafikusművész bélyegterveiből és bélyegeiből. A postatörténeti kiállítást a sarkadi postások által gyűjtött helyi emlékek, dokumentumok, tárgyak, és sarkadi bélyeggyűjtők gyűjteményének látványos darabjai  egészítik ki.

A rendezvényhez Bende Róbert festőművész, Sarkad város polgármestere és Debreczeni Imre festőművész saját festményeinek kiállításával járult hozzá. Alkotásaik a postatörténeti kiállítással párhuzamosan tekinthetők meg a Művelődési Központban.

A postatörténeti- és festménykiállítás június 24-július 5. között minden munkanapon nyitva tart a Művelődési Központban.

Az Ady Endre-Bay Zoltán Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskola igazgatója meghívta a postajubileumi ünnepség résztvevőit, hogy tekintsék meg a szakközépiskolában berendezett állandó kiállítást is, ami általános postatörténeti emlékek mellett a sarkadi postaforgalmi szakképzés és az iskola múltját és jelenét mutatja be. Sokan éltek a lehetőséggel, és megtekintették a szakközépiskolai kiállítást is.

Képek az ünnepségről

Postatörténeti kiállítás a Művelődési Központban

Kiállítás a Postaforgalmi Szakközépiskolában

 

SARKAD POSTA TÖRTÉNETE

II-Jozsef-csaszar

Az 1780-as években – II. József uralkodása alatt – a postahálózat sokat fejlődött. Több, addig elhanyagolt térségben nyitottak új postautakat és postaállomásokat.

II. József 1787 nyarán látogatást tett Békés vármegyében is, ahol addig egyetlen postaút sem volt, főként a mostoha útviszonyok miatt. Az alacsony fekvésű, mocsaras tájon az utak ősszel-tavasszal sártengerré váltak. A császár úgy határozott, be kell kapcsolni ezt a vidéket is az országos postahálózatba. 1787 júliusában elrendelte Budáról  Szentesen át Arad és Nagyvárad felé egy új postaút megnyitását. Az utakat a vármegye urai rendbehozatták, és a császár rendeletének megfelelően 1788 tavaszán sorra nyíltak postaállomások az útba eső nagyobb településeken.1788. február 26-án a budai helytartótanács a következő hirdetményben tette közzé a postaút megnyitásának hírét:

„Őfelsége a közösség kényelmére és a nyilvános levelezés előmozdítására Budáról Cegléd, Nagykőrös, Alpár, Csongrád, Szentes, Orosháza, Komlós, Battonyán keresztül Aradra, ugyancsak Orosházáról Csaba, Gyula, Sarkad, Remete, Szalonta, Gyapjún át Nagyváradra egy új postajárat felállítását elrendelni méltóztatott… ezen postautakon az utazóközönség szállítása és a lovas postajárat ez év március 1-én kezdetét veszi.”

Sarkad tehát 1788. március 1-jén kapcsolódott be a postahálózatba.

A település első postamestere Varasdi Ádám volt. Az őt követő postamestereket sajnos név szerint nem ismerjük. (Sarkad közigazgatásilag 1920-ig Bihar vármegyéhez tartozott. A vármegye székhelye Nagyvárad volt, mely 1920-tól Románia területéhez tartozik, az egykori vármegyei levéltárral együtt. A levéltári anyagot 1990 előtt szinte lehetetlen volt kutatni. Talán ma már lenne rá lehetőség…)

Annyit tudunk, hogy a postaállomás közel 100 évig magánvállalkozásban működött és a postamesterség apáról fiúra öröklődött. A sarkadi postaállomás kezdetben hetenként négyszer indított postát, 1861-től viszont már naponta 6 postajárat közlekedett. 1876-ban a postaállomás kincstári tulajdonba került.

Jelentős előrelépés volt, amikor megindult a távirat-szolgáltatás 1898-ban, illetve telefonközpont létesült 1902-ben.

A sarkadi posta az idők folyamán több helyen működött. Az első postaállomás helyét nem ismerjük. A múlt század első felében a régi Pelikán épületében üzemelt a posta, onnan költözött a mostani helyére.

Sarkad posta régi épülete (képeslap, kiadási éve ismeretlen)

 

1968-ban készült el Sarkad 1. sz. postahivatal új épülete, amit már kimondottan postának terveztek, és a kor követelményeinek akkor mindenben megfelelt (telefonközpont, távírda).

sarkad-postahivatal-epult-1968_1

Napjainkban is itt működik az 1. sz. posta.

Sarkad posta homlokzata-jelenleg

1911-től 2007-ig a Sarkadi Cukorgyárnál is működött posta.

1976-ban postaforgalmi szakközépiskolai képzés indult Sarkadon, az Ady Endre Gimnázium és Postaforgalmi Szakközépiskolában. Ez nagy változást jelentett a Sarkad 1. sz. posta életében, mivel oktatóposta lett. Az iskola jelenleg is kiváló szakembereket képez a Magyar Posta számára. Jelentős szerepet vállalt a postaforgalmi szakközépiskolai képzés beindításában Vass András, aki 1965-1977 között a posta vezetője volt, majd 1977-től a szakközépiskola oktatójaként, illetve igazgatóhelyetteseként segítette a postaforgalmi szakképzést.

Hivatal-, illetve postavezetők az utóbbi 100 évben:

1914-től Horváth Kálmánné

1931-től Pejtsik Jenőné

1936-tól Pejtsik Jenő

1948-tól dr. Török Károly

? – 1965 Korfanta Magdolna

1965-1977 Vass András

1977-1978 Kovács László

1979-1993 Hatvani Béla

1993-1994 Tóth Imre

1994-1998 Kovács Lászlóné

1998-tól Matyika Anna

 

Cukorgyári posta postamestere

Komlósi Kálmán

Cukorgyári posta (Sarkad 2. posta) vezetői

Hunyadi Lajosné

Béres Józsefné

Jánki Dánielné

(A lista még nem teljes. Kérjük, aki tud, segítsen kiegészíteni! A hiányzó neveket, évszámokat, pontosításokat a következő email-címre várjuk: dapta1@freemail.hu)

Sarkad 1. Posta dolgozói-1960

Sarkad posta dolgozói 1960-ban

Sarkad 1. Posta dolgozói-2013

Sarkad 1. sz. posta dolgozói 2013-ban

A postajubileumi rendezvény támogatói

Állandó támogatók:

Magyar Posta Zrt., Postamúzeum, Bélyegmúzeum (Budapest), Móra Ferenc Múzeum (Szeged), Média-Mix Könyvkiadó (Szeged), Berger Vin Kft. (Császártöltés), Dr.Verók Attila és Dr.Verók Erika ügyvédek (Szentes)

Támogatók Sarkadon: 

Sarkad Város Önkormányzata, AERO-FERR Kft., Boldog Pékség, Borsós Ferencné vállalkozó, Édentó Bt. (Szeszfőzde), Germán Józsefné vállalkozó, Gyöngyösi Ambrusné, Hélia Szövetkezet, Hugyecz János EV., Kovács Pál vállalkozó, M-FÉM Kft., Nagy Lajos, Pálma Söröző, Sarkadi Kálmán Forest pub, Signal Office Kft., Sajti Lajos, Sarkadi Gabona Kft., Simon Lajos, Szántó és Társa Bt., Tárnok Csaba, Tóth Anikó, Variflux Kft., Virág Cukrászda, Sarkad 1 Posta dolgozói

Műsorkészítő támogatók:

Ady-Bay Gimnázium és Szakközépiskola színjátszó csoportja, Ady-Bay Gimnázium gitárszakköre, Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár, Bondár Sándor, Gyetvai  Zoltán, Funky Mamák, Karkus Tamás, Kossuth utcai óvodások, Kovács Kinga, Szabó Bence, Veres Albert

A posta- és bélyegtörténeti kiállítást rendezi:

Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány, honlap: www.dapta.hu, e-mail: dapta1@freemail.hu

A rendezvény sajtóvisszhangja

Hír6 online újság:

http://hir6.hu/cikk/83997/ketszazhuszonot_eves_jubileumat_unnepelte_a_sarkadi_posta

Sarkad város (hetilap)

http://sarkad.hu/letoltheto/sarkadi/130712.pdf

Postás Magazin, a Magyar Posta lapja, 2013 júliusi száma: