225 éve megnyílt postáját ünnepelte Tótkomlós

Tótkomlós, 2013. április 20. – Ezen a napon ünnepelték Tótkomlóson a helyi posta megnyitásának 225. évfordulóját. Az ünnepségnek és a kiállításnak a Természet Háza adott otthont. 

A rendezvény háziasszonya, Mucsiné Bartucz Magdolna postavezető köszöntötte a szép számban megjelent érdeklődőket. Dr. Garay Rita, Tótkomlós polgármestere és Ötvös Tamás, a Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság értékesítési vezetője köszöntötte a jubiláló postásokat és a velük együtt ünneplő tótkomlósiakat. Az ünnepséget irodalmi és zenei betétek színesítették. Helyi fiatalok adtak elő verseket, mondtak mesét, mutatták be az egykori postakürt-jeleket. Közreműködött Szokolay-Dongó Balázs, tótkomlósi születésű, nemzetközi hírű dudaművész is.

A műsoros ünnepség után Tóth László, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriumának elnöke mutatta be a posta- és bélyegtörténeti kiállítást, amely a magyar posta történetének legérdekesebb eseményeit idézte fel a honfoglalástól napjainkig. Az alapítvány vándorkiállítási anyagát helytörténeti emlékek, dokumentumok egészítették ki. Ez utóbbiakat tótkomlósi helytörténeti magángyűjtők adták össze: Bakai Zoltán, Dr. Csontos Pál, Dékány László, Gyivicsán András, Horváth Zoltán, Racskó Pál. Átfogó képet kaphattak a kiállítás megnyitóján jelen lévők a magyar posta és a tótkomlósi posta története mellett a hazai bélyegkiadásról, valamint Kass János, szegedi születésű Kossuth-díjas grafikusművész bélyegtervezői munkásságáról.

Az 1787. évi postanyitás előzménye

II-Jozsef-csaszar„Őfelsége a közösség kényelmére és a nyilvános levelezés előmozdítására Budáról Cegléd, Nagykőrös, Alpár, Csongrád, Szentes, Orosháza, Komlós, Battonyán keresztül Aradra, ugyancsak Orosházáról Csaba, Gyula, Sarkad, Remete, Szalonta, Gyapjún át Nagyváradra egy új postajárat felállítását elrendelni méltóztatott… ezen postautakon az utazóközönség szállítása és a lovas postajárat ez év március 1-én kezdetét veszi.”

1788. február 26-án, 225 éve tette közzé mindezt Budán a helytartótanács, német nyelven, II. József császár rendeletére hivatkozva.

II. József 1787 nyarán látogatást tett Békés vármegyében, ahol addig nem volt postajárat, főként a mostoha útviszonyok miatt. Az alacsony fekvésű, mocsaras vidéken az utak ősszel és tavasszal sártengerré váltak. A császár úgy határozott, ennek ellenére Békés vármegyét be kell kapcsolni az országos postahálózatba. 1787 júliusában elrendelte, hogy elő kell készíteni Szentesen át Arad és Nagyvárad felé egy új postaút megnyitását. Szentesen még abban az évben postaállomás nyílt. Innen kellett továbbvezetni a postautat a Tiszán át a felsorolt békési településekre, Arad és Nagyvárad irányába. A feltételek előteremtéséről a vármegyének és a helyi földesuraknak kellett gondoskodni. Feladatul kapták, hogy tegyék rendszeres közlekedésre alkalmassá az utakat, biztosítsanak épületet a posta- és lóváltó állomásoknak, bízzanak meg postamestereket, legyen pihenőhely az utasoknak és váltólovak a postakocsik számára, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Mindezt szokatlanul gyors ütemben kellett megteremteni, hiszen a császár akarata szerint a következő év tavaszán indulnia kellett a postajáratnak! Ennek köszönhető, hogy 1788-ban sorra nyíltak a postaállomások Békés vármegye nagyobb településein.

Adatok Tótkomlós posta történetéből

1788-ban, a postaállomás megnyitásakor az első postamester Horváth András volt. 1801-től a Beliczay-család szerezte meg a postamesteri kinevezést. A postamesterség abban az időben apáról fiúra öröklődött. A postamesterek, hivatalvezetők és postavezetők névsora:

1788-1801   Horváth András

1802-1835   Belliczay József

1836-1847   Belliczay Antal

1847-1854   Belliczay Alajos

1855-1870   ifj. Belliczai Antal

1871-1885   Belliczai Albert

1886-1941   Linszky József

1942-1982   Bugyinszki Pál

1982-2000   Mitnyan Lajosné

2000-            Mucsiné Bartucz Magdolna

Néhány régi kép a posta gyűjteményéből

Totkomlos-posta-tortenetehez-p1620840

Totkomlos-posta-tortenetehez-p1620841

Totkomlos-posta-tortenetehez-p1620842

Totkomlos-posta-tortenetehez-p1620843

A 225 éve megnyitott komlósi postaállomás épületének pontos helye nem ismert, de az biztos, hogy az 1800-as évek végétől a postahivatal abban az épületben működött, amely később tanácsháza is lett. A jelenlegi postaépület 1994 végén készült el, ünnepélyes átadására 1995. január 16-án került sor. Ez utóbbit már kimondottan postának építették, és a kor követelményeinek megfelelő feltételeket nyújt a település lakosságának és a helyi postásoknak.

1995 01 16 ttkomls posta avatsa 01

totkomlos-posta-dolgozoi-2013

A posta dolgozói 2013-ban

A rendezvény sajtóvisszhangja

Postatörténeti kiállítás Tótkomlóson (komlosihirmondo.hu)

Postás Magazin, 2013 májusi szám:

Postas-Magazin-2013-majus-Totkomlos-150px