Tájékoztató a 2011. évi SZJA 1% felajánlások felhasználásáról

A Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2011. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány működésének támogatására felajánlották. A kuratórium az alábbiakban ad tájékoztatást a támogatás felhasználásáról.

SZJA 1% 2011. évi támogatás és a felhasználások alakulása

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik 2011-es adó bevallásakor (2012 évben) adójuk 1%-ával támogatták a postatörténeti emlékek megőrzését és további hasznosítását.

A 2011-ben befolyt 175.111 forintbólcsak 10.967 forintot használtunk fel. A 2010. évi 223.196 forint tartalékot teljesen felhasználtuk, valamint a 2009. évről tartalékolt 39.403 forintot. 2012. december végéig, így összesen 273.566 Ft volt a felhasználásunk. A felhasználás az alábbiak szerint alakult:

                                     2011. évi II.  f. év. felhasználás és 2012. évi felhasználás együtt
                                                     Cél szer.  Működési    Cél szerinti   Működési
Anyag ktg.                                    1890        6500              8120          1655
Papír, írószer, nyomt.                                                      16330
Egyéb anyag ktg.
Igénybevett anyagjell.szolg.      51055                           17710
Posta ktg.                                                      3885                                   1510
Nyomdai ktg.
CD-írás
Képkeretezés
Egyéb szolgáltatások
Banki ktg:                                                        5731                                10327
DAPTA honlap:                                             6250           6350               3048
Reklám, propaganda:
Személyi jellegű
Utazási ktg. szgk.                       17845       9435           27045
Tárgyi eszköz:                            78880
100 eFt alatti eszköz
Összesen:                                   149670    31801          75555             16540            273566

Fenti összegből 2012. december 31-ig 48341 Ft működéssel(17,7%) 225225 Ft (82,3%) pedig a célszerinti feladataink végrehajtásával kapcsolatban merült fel.

A 2011-es évről 2012.12.31-én 164.144 forint tartalékunk maradt az elkövetkező időszak kiadásaira. Továbbá fentieken túl rendelkezésünkre áll az a 218.769 forint, amelyet 2012 őszén kaptunk meg a jövő feladatainak ellátására.

Külön köszönet azoknak, akik a jövő években is adóbevallásukban az 1%-os felajánlást alapítványunk részére teszik majd meg.

A befolyó támogatás teljes egészében a kiállítás bővítésére, a múlt emlékeinek megőrzésére, és az alapítvány műkőkésére kerül felhasználásra, mert Alapítványunk valamennyi tisztségviselője társadalmi munkában végzi tevékenységét.

A jövőben is várjuk munkánk segítését és az 1%-os támogatás felajánlásokat!

Szeged, 2013. április 24.