Tájékoztató a 2009. évi SZJA 1% felajánlások felhasználásáról

A Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány működésének támogatására felajánlották. A kuratórium az alábbiakban ad tájékoztatást a támogatás felhasználásáról.

Az alapítvány kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik 2008-es adójuk bevallásakor (2009 évben) adójuk 1%-ával támogatták a postatörténeti emlékek megőrzését és további hasznosítását.
A 2009-ben befolyt 209.888 forintból nem használtunk fel egyetlen forintot sem 2008. évi 186.581 forintból részleges felhasználásunk volt, a 2007. évi tartalékot a 16.407 forintot pedig teljes egészében felhasználtuk 2010 júniusáig. Jelenleg 253.068 forint áll rendelkezésre az elkövetkező időszak feladataira. Elsősorban a Múltidéző 2. postatörténeti kiadvány elkészítésére és a mobil kiállításunk bővítésére.

Ténylegesen az 1%-ból 2009-ben, 2010 első félévében felhasznált, így összesen:

Felhasználás 2009 2010. I. félév Összesen
Anyag ktg. 11710 31910 43620
Papír, írószer, nyomt. 6992 6992
Egyéb anyag ktg.
Igénybevett anyagjellegű szolg.
Posta ktg. 1430 1430
Nyomdai ktg. 17600 17600
Egyéb szolgáltatások
Banki ktg. 450 450
www.dapta.hu honlap 2250 2250
Reklám, propaganda 6045 5400 11445
Személyi jellegű
Utazási ktg. szgk. 7036 7485 14521
Tárgyi eszköz
100 eFt alatti eszköz 24510 39990 61500
Összesen 49001 110807 159808
ebből működési 8745 12392 21137

Tartalékolva: 2008. éviből 43.180, valamint a 2009. évi 209.888 forint, így összes tartalékolásunk: 253.068 forint.          

Fenti összegből 2010 júniusáig 21.137 Ft működéssel (13,2%) 138.671 forint pedig a célszerinti feladataink végrehajtásával kapcsolatban merült fel.

Külön köszönet azoknak, akik ez évben a 2009. évi adóbevallásukban az 1%-os felajánlást alapítványunk részére tették meg.

Alapítványunk valamennyi tisztségviselője társadalmi munkában végzi tevékenységét.

A befolyt támogatások teljes egészében a kiállítás bővítésére, a múlt emlékeinek megőrzésére és az alapítvány műkőkésére került, illetve kerül felhasználásra.

A jövőben is várjuk munkánk segítését és az 1%-os támogatás felajánlásokat!

Szeged, 2010. szeptember 19.

Tóth László sk. kuratóriumi elnök