Múzeumi tapasztalatcsere Sepsiszentgyörgyön

 Sepsiszentgyörgy, 2019. május 30-június 3. – Alapítványunk küldöttsége több napos szakmai tapasztalatcserén vett részt Sepsiszentgyörgyön, az ottani Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum meghívására.

Szentes és Sepsiszentgyörgy testvérvárosi kapcsolata keretében 2017-ben kötöttünk együttműködési megállapodást a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeummal. (Az előzményekről és a szerződéskötésről honlapunkon itt található bővebb információ. A sepsiszentgyörgyi Hírközlési Kismúzeumról bővebb információ itt és itt olvasható).

A mostani látogatás célja a szakmai kapcsolatok elmélyítése, tapasztalatcsere és a Kismúzeum gyűjteményének gyarapításához nyújtott segítség volt.

A DAPTA delegációját Tóth László kuratóriumi elnök vezette, a csoport tagja volt Juhászné Pálnok Lenke felügyelőbizottsági tag, Megyesi Józsefné állandó segítő, Labát Pál László műszaki támogató, Verók István kiállításvezető és dr. Lovászi József kuratóriumi titkár. Budapestről csatlakozott hozzánk Urbán Gyöngyi, a Postamúzeum igazgatóhelyettese és Szegedről dr. Bohus Mihály, az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány (ITMA) gyűjteménykezelője (kiállítás a  Szent-Györgyi Albert Agórában tekinthető meg, ide kattintva videógaléria mutatja be a műtárgyak egy részét).

A DAPTA gyűjteményéből muzeális értékű távközlési eszközöket vittünk a sepsiszentgyörgyi Kismúzeumnak, az ITMA pedig régi informatikai berendezések tartós kölcsönzésével támogatja a Kismúzeumot.

Az utazáshoz Szentes város Önkormányzata kedvezményes tarifával rendelkezésünkre bocsátotta saját tulajdonú, 9 személyes mikrobuszát. A szállást és étkezést Sepsiszentgyörgy város vezetésének köszönhetjük. A szakmai és a kiegészítő programok fő szervezője, koordinátora Csáky Ernő mérnök-ezredes, a Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum alapítója és működtetője volt.

Delegációnkat a sepsiszentgyörgyi Városháza tanácstermében – Antal Árpád András polgármester elfoglaltsága miatt – Tóth-Birtan Csaba alpolgármester fogadta és köszöntötte. Tolmácsolta a polgármester úr üdvözletét, elmondta, hogy a város vezetése – a Szentessel fenntartott testvérvárosi kapcsolat keretében ­– örömmel látja vendégül a posta- és hírközlés-történeti kiállítások létrehozásában, működtetésében tapasztalatokkal rendelkező szakemberekből álló csoportot. A város vezetése támogatja a testvérvárosi együttműködés szakmai jellegű kiszélesítését.

Delegációnk tagjai ezt követően két napot töltöttek a Puskás Tivadar Szakközépiskolában.

Csapatunk először is megismerkedett a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület elnökségének tagjaival. A találkozó résztvevőit Demeter Dávid iskolaigazgató köszöntötte, aki elmondta, hogy az iskola vezetése néhány évvel ezelőtt örömmel adott helyet a Kismúzeumnak, aminek létrehozásában és működtetésében elévülhetetlen érdemei vannak Csáky Ernő mérnök úrnak.

Csáky Ernő – úgy is, mint a Székelyföldi Távközlési Örökség Egyesület alelnöke – bemutatta az egyesület elnökségét, amelynek minden tagja jelen volt, beleértve Tóth-Birtan Csaba alpolgármestert, az Egyesület elnökét, Puskás Attilát, aki Puskás Tivadar leszármazottja, dr. Péter Sándor tanárt, kiadót, lapszerkesztőt és József Álmos tanárt, helytörténészt.

Csáky Ernő ismertette a Kismúzeum létrehozásának történetét, célkitűzéseit, kiállításának tematikai egységeit, a kiállításnak az oktatásban történő felhasználását, a múzeumalapítók, segítők és a Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub munkáját. Beszélt arról is, hogy a nemrég létrehozott Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesületet a napokban jegyezték be, célja az, hogy a város vezetőinek támogatásával frekventált helyen, a belvárosban, egy megfelelő alapterületű épületben új, önálló, a szélesebb közönség által is folyamatosan látogatható, országosan egyedülálló Székelyföldi Hírközlési Múzeum jöjjön létre, miközben a Kismúzeum szakoktatást segítő funkciója továbbra is megmarad, úgy, hogy a jelenlegi gyűjtemény anyaga megoszlik a két kiállítási helyszín között.

A szakmai munkára rendelkezésre álló két nap (péntek-szombat) alatt Csáky Ernő a gyakorlatban is bemutatta a Kismúzeum helyiségeit és a hírközlés-történeti kiállítás látnivalóit.

A régi hírközlési eszközök valóságos arzenálját felvonultató kiállítás végigvezeti a látogatókat a hírközlés technikai fejlődésének szakaszain a kezdetektől, vagyis a legegyszerűbb ókori eszközöktől a mai digitális berendezésekig. Csáky Ernő kitért a kiállítási tárgyakhoz kapcsolódó oktatási és didaktikai módszerek ismertetésére is, bemutatva különféle egyszerű és ötletes személtető eszközöket, megoldásokat.

Csoportunk találkozott a helyi rádióamatőr klub vezetőivel, valamint az egykori városi televízió (STV) volt vezetőjével és vágójával (az egykori TV-stúdió berendezése ma a Kismúzeum gyűjteményének részét képezi).

A DAPTA 15 muzeális távközlési, az ITMA pedig 8 régi számítástechnikai eszközt hozott Sepsiszentgyörgyre, amit a csoportunk szakemberei két nap alatt beüzemeltek, üzembe helyeztek, és a Csáky úr által megjelölt helyre, a meglévő kiállításba illesztettek.

A Kismúzeum vezetője büszke arra, hogy a kiállított műszaki eszközök 85-90%-a működőképes. Ehhez tettük hozzá az általunk vitt eszközöket, melyeket szinte kivétel nélkül szintén működőképessé tettünk, beleértve a 2/5-ös LB típusú, 1930-as évekből származó telefonközpontot a hozzá kapcsolt 3 LB-telefonnal, amit Labát Pál László és Tóth László szerelt össze, valamint a dr. Bohus Mihály által hozott és üzembe helyezett, ma már múzeumi tárgynak tekinthető számítástechnikai, informatikai berendezéseket (IBM, CISCO, Videoton stb.).

A közösen végzett munka befejeztével sor került a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum, a szentesi DAPTA és a szegedi ITMA közötti további együttműködés  egyeztetésére, valamint a DAPTA és az ITMA által hozott műtárgyak átadásának-átvételének dokumentálására.

A péntek-szombati, feszített tempójú közös munka után jól esett a csoport tagjainak a hétvégi kulturális kiegészítő program. Szombaton a kora esti órákban József Álmos helytörténész kalauzolásával megtekintettük Sepsiszentgyörgy belvárosának nevezetességeit, vasárnap pedig Kisgyörgy Zoltán geológus mérnök, író, újságíró kalauzolásával Kovászna megye néhány történelmi, földrajzi, természeti érdekességét kerestük fel Zágonban, Csomakőrösön, Kézdivásárhelyen, Torján és Bálványosfürdőn.

Hazafelé útba ejtettük Székelyudvarhelyet, ahol Urbán Gyöngyi, a budapesti Postamúzeum igazgatóhelyettese dr. Miklós Zoltán-Istvánnal, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum igazgatójával és Szász Hunor történész-muzeológussal folytatott megbeszélést a régi székelyudvarhelyi postaépület valósághű másolatának a szentendrei skanzenben tervezett felépítéséhez szükséges történeti és építészeti információk beszerzése céljából. Ezt követően megtekintettük a múzeum kiállításait és a város főbb nevezetességeit. A hazafelé-út következő pihenője Segesváron volt, ahol a zuhogó eső sem vette el kedvünket attól, hogy rövid sétát tegyünk a várban, Erdély egyik leglátványosabb és legjobb állapotban megőrzött középkori épületegyüttesében.

Lovászi József

Képek a Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum kiállításáról

 

Videó

A kiállítást bemutatja: Csáky Ernő mérnök-ezredes, a kiállítás alapítója és működtetője

Képek az együtt végzett munkáról

 

Sajtóvisszhang

Sepsiszentgyörgyön

Háromszék, független napilap, 2019. június 14., péntek

Jeles látogatók a Puskás Tivadar Szakközépiskolában

Azt hiszem, nem túlzok, ha kijelentem, egymást érik a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Szakközépiskolában a látogatócsoportok, hazaiak és külföldiek egyaránt. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a Kós Károly-líceum beolvasztásával együtt ide kerültek azok a kapcsolatok is, amelyeket két évtizedes léte során ez a tanintézet kiépített, s ha kevesebb is lett a tanuló, az érdeklődők, a Székelyföldre kíváncsiak száma inkább növekedett, mint csökkent.

A magyarországi Határtalanul mozgalom keretében egyre többen érkeznek hozzánk, s a műszaki jellegű tanintézetek érthető módon a régi Kós helyett is elsősorban a Puskást keresik meg. Ám mostanság más egyéb is errefelé irányítja sok csoport érdeklődését. A Csáky Ernő által megálmodott, felgyűjtött és múzeummá nemesedett Távközlési Kismúzeum anyagának híre jóval túllépett a tanintézet kapuin és a városon, s egyre többen szakítanak időt arra, hogy valamiképp megtekinthessék a sok ezernyi eszközt, tárgyat felsorakoztató kiállítást, s egyáltalán nem túlzás, ha azt állítom, a gyűjtemény a megyeszékhely egyik leglátogatottabb helye lett. Nem csupán a Székelyföldről, de messzi vidékekről is beköszönnek kíváncsi nézelődők, s immár az országhatáron túlról is jönnek, érdeklődnek, visszatérnek sokan, mert nem tudnak betelni a sok, működőképes „ókori” darabbal.
Lám, pár nappal ezelőtt is igazi tudós társaság látogatta meg az iskolát és a kiállítást: Szentesről, Sepsiszentgyörgy testvérvárosából jöttek azzal a céllal, hogy szakemberekként, az ottani, illetve a szegedi, valamint az országos rokon intézmények képviseletében megerősítsék a Kismúzeummal lefektetett együttműködési megállapodást, újabb tárgyakkal gazdagítsák az egyébként egyáltalán nem szegényes tárlatot, s ha kell, szakemberekként támogatást nyújtsanak a meglévő anyag elrendezésében. A nyolc vendég mindegyike a távközlés, illetve az informatika megbecsült és elkötelezett gyakorlója, éppen ezért volt felemelő hallani tőlük a mi Kismúzeumunkkal kapcsolatos megtisztelő megállapításaikat. Szentesen működik a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány, küldöttségüket Tóth László elnök vezette. Ő volt korábban a szegedi Postaigazgatóság igazgatója, a Magyar Posta vezérigazgatóságának tagja.

A csoport tagjai voltak: Juhászné Pálnok Lenke, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány Felügyelő Bizottságának tagja, közlekedésmérnök, Megyesi Józsefné, az alapítvány munkatársa, postaforgalmi mérnök, Urbán Gyöngyi muzeológus, a budapesti Postamúzeum megbízott igazgatóhelyettese, dr. Bohus Mihály, a szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékének adjunktusa, a számítógép-hálózatok egyetemi doktora, programtervező matematikus, Labát Pál László, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány műszaki felügyelője, az Invitel Távközlési cég átvitel-technikai műszerésze, dr. Lovászi József, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány titkára, kiadványszerkesztő, könyvkiadó, kommunikációs szakember és Verók István, a szentesi postatörténeti kiállítás vezetője, műszaki szakoktató.

Ne tűnjék feleslegesnek ez a felsorolás, ugyanis ezzel is igazolni akarom, nem felesleges a mi Kismúzeumunk körüli mozgolódás, mert bizony nagy múzeum ez, sokrétűségével, változatosságával, gazdagságával a maga nemében páratlan talán még Közép-Európában is. Ezért is hangsúlyozták a vendég szakemberek, hogy az anyag egy részének más helyszínre tervezett költöztetése csakis akkor lesz, lehet sikeres és megnyugtató, ha a városközpont valamelyik impozáns épületében kap helyet. Annál is inkább, mert a gyűjtemény egyre „vastagodik”, s ha lehetőség kínálkozik, akár más rendeltetése is lehet, egy átfogó műszaki múzeum megteremtése. A „mentés” szándékával alakult meg nemrég a Székely Hírközlési Örökség Egyesület, amelynek tagjai felvállalták a gyűjtemény gondozásának feladatkörét.

Dr. Péter Sándor


Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatal weboldala

Szentes szakmai látogatása a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Távközlési Kismúzeumban

Szentes, Sepsiszentgyörgy testvérvárosának hírközlés- és informatikatörténeti szakmai látogatására 2019. május 30. és június 3. között került sor, a Puskás Tivadar Távközlési Kismúzeum és a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány által kötött együttműködési megállapodás keretében.

A látogatás céljául a szakmai tapasztalatcsere, egymás munkájának megismertetése szolgált, a postai, távközlési és informatikatörténeti gyűjtőmunka és kiállításrendezés terén. A látogatás célja továbbá egymás gyűjteményének kölcsönös gazdagítása kiállítási tárgyak adományozásával vagy tartós kölcsönzésével.

A szentesi DAPTA (Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány) és a szegedi ITMA (Informatika Történeti Múzeum Alapítvány) részéről felajánlott távközlési- és informatika-történeti műtárgyak átadásával gazdagodott a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeum gyűjteménye.

A küldöttség tagjai többek közt megismerkedtek az egykori sepsiszentgyörgyi helyi televízió, az STV studióberendezésével és az STV működésével is. Az 1995-ben alakult STV az ezredfordulón játszott meghatározó szerepet a város életében. Az STV ezredfordulós technikáját a Hírközlési Kismúzeum gyűjtötte be, rekonstruálták és az érdeklődőknek bemutatják az egykori stúdiót, valamint őrzik a szalagon megmaradt régi felvételeket.

A DAPTA 6 fős szakmai küldöttségéhez csatlakozott a budapesti Postamúzeum és a Szegeden működő Informatika Történeti Múzeum Alapítvány (ITMA) egy-egy képviselője is.

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei hatáskörrel működik. Állandó kiállítása Szentes 1. sz. Posta épületében található. Az alapítvány a Szentes és Sepsiszentgyörgy között fennálló testvérvárosi kapcsolat keretein belül 2017-ben együttműködési megállapodást kötött a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Hírközlési Kismúzeummal.  A budapesti Postamúzeum országos hatáskörű intézmény, fenntartója a Magyar Posta Zrt. által létrehozott Postakürt Alapítvány, központja Budapesten található, ezen kívül országszerte 12 filiáléja, kiállítóhelye van. Az Informatika Történeti Múzeum Alapítvány szegedi székhellyel működik, országos informatika- és számítástechnika-történeti gyűjteménye és állandó kiállítása Szegeden található. 

Csongrád megyében

 

Nyomtatott napilap: Délmagyarország, 2019. június 17.

[qcopd-directory mode=”one” list_id=”8372″ style=”simple” item_orderby=”menu_order” column=”1″ enable_embedding=”false” title_font_size=”” subtitle_font_size=”” title_line_height=”” subtitle_line_height=””]