Hogyan ajánlható fel a jövedelemadó 1 százaléka?

A felajánlás módja nagyon egyszerű! Személyi jövedelemadót minden aktív dolgozó fizet, és abból 1 %-ot felajánlhat egy általa választott alapítvány vagy egyesület javára. 

Felajánlásra évente egyszer, a személyi jövedelemadó-bevallás időszakában van lehetőség.

Egy nagyon egyszerű űrlapot kell kitölteni, borítékba helyezni, lezárni és az adóbevallással együtt benyújtani, és már meg is van oldva a felajánlás!

A rendelkező nyilatkozatnak* mindössze ennyit kell tartalmaznia:


RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
a befizetett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma: 1 8 4 7 5 0 7 0 – 1 – 0 6

A kedvezményezett neve: Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány


* A rendelkező nyilatkozat leadható a NAV által kiadott formanyomtatványon, de akár egy sima fehér papírlapon is.

A lényeg, hogy a nyilatkozatot tegye egy postai szabvány méretű borítékba! Rendelkezése csak akkor lesz érvényes, ha a boríték előlapján tüntesse fel a SAJÁT NEVÉT, LAKCÍMÉT és a tíz számjegyből álló ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT! A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó-bevallásával együtt, azzal egy borítékban kell megküldeni az adóhivatalnak. Esetenként mód van utólagos rendelkezésre is.

Ha Ön adóhatósági adómegállapítást kér, akkor a lezárt és a szükséges adatokkal ellátott rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot az adómegállapítást kérő nyilatkozattal együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak február 15-ig.
A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!

Ha az Ön személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó lezárt a szükséges adatokkal ellátott borítékot február 15-ig a munkáltatójának adja át aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az esetben a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!

Ha a személyi jövedelemadó bevallást nem az előzőek szerint, hanem „önbevallóként” intézi, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot az adóbevallással együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak május 20-ig.

A NAV tájékoztatója az 1 százalék felajánlásáról, 2016/25. sz. információs füzet