225 éve nyílt postáját ünnepelte Szentes

Szentes, 2012. szeptember 28. – Ezen a napon ünnepelte 225 éve megnyitott első postáját Szentes városa. 

Milyen szerepe volt a Tisza folyónak abban, hogy 1787-ben postaállomás nyílt Szentesen? Melyik osztrák-magyar császár rendelte el a szentesi postaállomás létesítését 225 évvel ezelőtt? Kik voltak az első szentesi postamesterek? Milyen volt Gervay Mihály, első magyar posta-főigazgató díszegyenruhája 1867-ben? – ezt is megtudhatta, aki szeptember 28-án részt vett a szentesi postaállomás 225. születésnapja alkalmából a Kossuth utcai főpostán rendezett kiállítás-megnyitón és ünnepségen.

A megemlékezést a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány támogatásával a helyi posta dolgozói rendezték. A kiállítás a magyar posta és a magyar bélyegkiadás történetét mutatta be tablókkal, dokumentumokkal, tárgyi emlékekkel, a szentesi székhelyű dél-alföldi alapítvány gazdag gyűjteményére támaszkodva. A bélyeggyűjtés szerelmesei ízelítőt kaptak Kass János, Kossuth-díjas grafikusművész bélyegtervezői munkásságából. A régi egyenruhák iránt érdeklődők megcsodálhatják Gervay Mihály, 1867-ben kinevezett postafőigazgató díszegyenruhájának valósághű másolatát. Ez alkalomból ismét láthatta a közönség Katona Imre, néhai postás amatőr festőművész postai és távközlési témájú festményeit.

A 225. évforduló alkalmából köszöntőt mondott Rácz Tamásnél, a Magyar Posta Zrt. kelet-magyarországi területi igazgatója és Szűcs Lajos, Szentes alpolgármestere. A megnyitó résztvevőit szentesi fiatalok szórakoztatták verssel, tánccal, zenével. A postatörténeti kiállítást Tóth László, a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriumának elnöke mutatta be.

SAJTÓVISSZHANG

A rendezvény előtt

225 éves postáját ünnepli Szentes – Délmagyarország (delmagyar.hu)

Programajánló a következő napokra – Városi Visszhang

Postatörténeti kiállítás nyílik Szentesen – Rádió 451

225 éves a szentesi posta! – Magyar Posta blog

facebook/Magyar Posta

A rendezvény után

Szentes TV, 2012. szeptember 29.

Délmagyarország, 2012. szeptember 29.

Delmagyarorszag-napilap-20120929-webre

Fotók az ünnepségről – delmagyar.hu – fotók (2012. 09. 29.)

225 éves a szentesi Posta – szentesinfo.hu (2012. 09. 29.)

225 éves postáját ünnepelte Szentes városa – varosivisszhang.hu (2012. 09. 29.)

A SZENTESI POSTA TÖRTÉNETE

Bővebb tanulmány letölthető ide kattintva: Verók István: Szentes postái (Megjelent: Múltidéző 3. kötet, 2015)

Rövid áttekintés a posta történetéről

A Dél-Alföldön az 1700-as évek végén nyíltak postautak. 1787-ben II. József császár beutazta az országot. Járt Békés és Csongrád vármegyében is. Még abban az évben döntést hozott egy új postaút létesítéséről, ami Szentesen át vezetett,  tekintettel arra, hogy itt lehetett minden évszakban legjobban átkelni a Tiszán.„Őfelsége legkegyelmesebben elrendelni méltóztatott, hogy mivel Szentesnél van minden évszakban a legjobb tiszai átkelés, az említett Szentesen át, ahol aztán az útvonal Arad és Nagyvárad felé ágazik, postaút és a következő állomások állítandók fel…” – olvasható abban a német nyelven írt okmányban, amely az új postaút létesítéséről rendelkezett.

Az okmányban az új postaállomások neve, valamint a  következő intézkedés olvasható: „…az érintett vármegyéknek megadandó, hogy az utak szükséges javításához nyomban segédkezet nyújtsanak, és mind a postamesterek ideiglenes szálláshelyéről, mind pedig mérsékelt bérleti díj fejében a földesuraktól bérbeveendő házról és más szükséges dolgokról gondoskodjanak, hasonlóképpen a Postaigazgatóság utasíttatik arra, hogy a kerületéhez tartozó állomások – Battonya, Komlós, Orosháza, Szentes,  Csaba, Gyula és Sarkad –  felállítása a  nagyváradi császári kerületi biztos vezetése alatt, Csanád, Csongrád, Békés és Bihar vármegyék, valamint a budai Postafőigazgatóság közreműködésével minél előbb végbemenjen, és a napot, mikor a hivatali működés és az utazók szállítása kezdetét veheti, minél korábban kijelöljék…. Kelt a Magyar Királyi Helytartótanácsból, Budán 1787. július 24-én.”

Így kapott Szentes 1787-ben postaállomást. Ez tette lehetővé, hogy 1788-ban megnyíljon az orosházi, csabai, gyulai és tótkomlósi postaállomás is. Az új postaútvonalon az utas- és  postaszállítás 1788. március 1-én vette kezdetét.

Az első postamesterek

Szentesi-postabelyegzok-vagott

Szentesi postabélyegző-lenyomatok (1787-1860)

Szentes első postamesterének neve egyelőre nem ismert. A fellelt legrégebbi adat szerint 1792-1828 között Beötéssy (későbbi nevén Böjtös) Imre volt a postamester, őt  ifj. Kugler (Kogler) János követte, aki nemcsak postamester, de városi tanácsnok, albíró, főbíró, sőt 1849-51 között Szentes polgármestere is volt. 1852-től 30 éven át Werner Pál, 48-as huszársági alszázados látta el a postamesteri feladatokat.

Még az 1850-es években is csak kétnaponta járt postakocsi a Buda-Szentes-Arad útvonalon. Sikerült kieszközölni, hogy Szarvas és Orosháza között is legyen heti két alkalommal postajárat, illetve Szarvas és Szentes között heti négyre emeljék a járatok gyakoriságát.

1867-ben a Magyar Posta kivált az osztrák fennhatóság alól, és magyar nemzeti közintézmény lett. A vasútépítéssel párhuzamosan a vasút menti nagyobb településeken sorra nyíltak postahivatalok. A posta jelenléte mindenütt emelte a települések rangját, hozzájárult a fejlődéshez. Az 1800-as évek végén már a kisfalvak és a tanyai területek postai ellátását kezdték fejleszteni.

Hol működött egykor a szentesi posta?

Az első postaállomás a Szent Anna utcában, a Mátéffi László-féle ház helyén működött. A postaházat a többi épülettől csak a címer különböztette meg, ami deszkára szegezett bádogra festett kétfejű sast ábrázolt. A hivatali helyiségen kívül a postamester lakása és a postalegények szállása volt az épületben, az udvaron pedig istálló, fészer és szérűskert. A posta abban az időben meglehetősen kezdetleges volt.

A postaépület helye a postamesterek személyének változásával többször is módosult.

1877-ben nyílt távírda, ami egy ideig a postával közös helyiségben, 1882-től azonban különválasztva működött a Horváth Mihály utcában, Gyulai József vezetésével. A posta és a távírda intézményes egyesítésével 1887-ben került a két szolgálati ág egységes vezetés alá.

Az első telefonközpontot 1898. szeptember 27-én helyezték üzembe öt előfizetővel a Tóth József utca 2. sz. alatti postahivatalban.

Az 1900-as évek elején a kincstár a posta elhelyezése céljából bérbe vette a mai Petőfi utca 8. szám alatt álló, 1893-ban tervezett épületet, amit 1915-ben meg is vásárolt. Ezt az épületet a szentesiek régi postának nevezik. Többszöri felújítással és átalakítással közel 100 évig adott helyet a postának. Idővel az épület elavulttá, túlzsúfolttá vált.

Szentes régi posta 1918-ban

A „régi” posta épülete az egykori Úri utcában az 1900-as évek elején (ma Petőfi utca 8.)

Új posta építését már az 1950-es évektől fontolgatták, de pénz híján csak 1984-ben kezdődött el a beruházás. 1989. október 23-án nyílt meg a mai, korszerű posta, ahol tágas ügyféltér van, és a postások számítógéppel támogatott munkahelyeken szolgálják ki a közönséget.

Szentes új posta épülete

Az „új” posta épülete a Kossuth utcában, átadták 1989. október 23-án

Szentes új posta ügyféltere

Ügyféltér az „új” postán az átadás után

 

SZENTESI POSTÁSOK AZ 1920-30-AS ÉVEKBEN

Az alábbi fotókat, életképeket családi gyűjteményéből Vincze Adrienne bocsátotta rendelkezésünkre.
Ezúton is köszönjük! A képeken Baracsi János, Baracsi Imre és postás társai láthatók az 1926-35 közötti évekből.

Baracsi JánosBaracsi János (1926)Baracsi Imre (1929)Csoportkép a régi posta udvaránKerékpáros kézbesítő a régi posta udvaránLovasfogat a régi posta udvaránPosta altisztek Vándor Manó postafőnökkel (1935 körül)

SZENTES 1 POSTA DOLGOZÓI 2012-BEN

Szentes1posta-dolgozoi-tablo(Large)

A JUBILEUMI ÜNNEPSÉG HELYI TÁMOGATÓI

Szentes Város Önkormányzata, dr. Verók Attila és dr. Verók Erika (Szentes), Dr. Balázs György és neje, Gold Dekor Kft. (www.golddekor.hu), Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola, Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola és Hangversenyközpont, Négyesi Ferencné, Szegvári Pékség, Sarki Vegyesbolt, Kővári Dezső, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Virágtár virág-ajándék üzlet, Virágmánia virágüzlet, Molnár Rita, Szentes posta dolgozói és nyugdíjasai