Emléktábla-avatás Csépán az első postamester tiszteletére

Csépa, 2017. október 10. – Ezen a napon emléktáblát avattak a település első postamestere, szászi Kovách Albert tiszteletére a csépai posta épületénél. Csépa közössége számára jelentős alkalom volt ez a nap. A 110 éve elhunyt szászi Kovách Albert emléktáblájának leleplezésére került sor.

Minden közösség számára fontos, hogy legyenek példaképei, akikre föltekinthet, akiknek élete sokak számára zsinórmérték lehet. Kovách Albert élete és munkássága példát mutat – főleg a fiatalok számára – a tanulásra és az állandó önképzésre, arra, ahogyan ő kiváló amatőr régésszé, népnyelv- és néprajzkutatóvá képezte magát, de példát mutat a hűségre hite és egyháza iránt is, ahogyan egyházfelügyelőként szolgálta evangélikus egyházát, majd a csépai egyesült protestáns egyházat. Példát mutatott 1848-as nemzetőrként és honvédként az áldozatvállalásra a nemzet szabadságáért, és végül a modernizálódó, polgárosodó években vállalta a mindennapi szolgálatot: ő volt Csépa első postamestere.

Az ünnepség előkészítésében és megvalósításában a csépai önkormányzat mellett nagy szerepe volt Barna Gábor néprajzkutató, egyetemi tanárnak, Csetényi Mihályné, Molnár Amália nyugalmazott tanárnőnek, helytörténeti kutatónak, aki Kovách Albert életének és munkásságának adatait kutatta, feltárta publikációit, és 15 évvel ezelőtt egy hatalmas munkában összegezte. Máig fáradhatatlanul kutatja Csépa távolabbi és közelebbi múltját.

A 110 éve elhunyt szászi Kovách Albert ’48-as honvéd, evangélikus egyházfelügyelő, a Tiszazugi Archeológiai Magántársulat alapító titkára, Csépa első postamestere emléktáblájának leleplezésénél jelen volt:

  • Nagytiszteletű Lázár Zsolt evangélikus esperes
  • Hubert Gabriella, az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója és
    Ritoók Ágnes, a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Tárának igazgatója

Az emléktáblánál koszorút helyezett el:

  • Csépa Község Önkormányzata nevében Fialka György polgármester és Szabó Károlyné
  • a Magyar Nemzeti Múzeum nevében dr. Ritoók Ágnes
  • a kunszentmártoni múzeum nevében Hegedűs Krisztián igazgató-helyettes
  • a Magyar Posta nevében Borsos Ibolya körzeti postavezető és Kecskés Józsefné, Csépa posta munkatársa

Borsos Ibolya körzeti postavezető  az emléktábla avatás alkalmából történelmi áttekintést adott a posta múltjáról, valamint megemlékezett szászi Kovách Albertről, aki 1869-1905 között látta el a postamesteri feladatokat Csépán.

Ezt követően Lázár Zsolt, a Nyugat-Békési Egyházmegye esperese szólt, majd szászi Kovách Albertért, az egykori és mai csépai evangélikusokért, minden jelenlévőért mondott egy rövid imát. Az ünnepség a Nagykunsági Református Egyházmegye esperesének, Koncz Tibornak ünnepi gondolataival zárult.

Forrás: www.csepa.hu
Fotó: Kovács Sándor
Szöveg: Kovácsné Németh Mária

KORÁBBI CIKKEK HASONLÓ TÉMÁBAN...

Postatörténeti rendezvény a szanki könyvtárban Szank, 2017. december 14. – Ezen a napon Szankon rendeztek estet a Magyar Posta történetéről és helyi emlékeiről, a KönyvtárMozi című, Bács-Kiskun meg...
Film és beszélgetés a postáról Fülöpjakab községben Fülöpjakab, 2017. november 24. - A Bács-Kiskun Megyei Könyvtár KönyvtárMozi sorozatában a postáról vetítettek filmet és rendeztek beszélgetést Fülöpja...
Postatörténetről szólt a KönyvtárMozi csólyospálosi rendezvénye Csólyospálos, 2017. november 13. – A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár támogatásával és szervezésével Csólyospáloson folytatódott a "KönyvtárM...
Szegedre érkezett a Postamúzeum jubileumi országjáró kiállítása Szeged, 2017. augusztus 10. - Szegedre érkezett, és augusztus 13-ig a Széchenyi téren, a Hungarikum Fesztivál helyszínén tartózkodott a Postamúzeum or...
A jubileumi kerékpárstaféta résztvevői megtekintették kiállításunkat Szőregen Szőreg, 2017. június 25. - Jól sikerült, tartalmas és színes program zajlott ezen a napon Szőregen, a Kelet-Magyarországi Postás Sportegyesület, valam...