Tájékoztató a 2008. évi SZJA 1% felajánlások felhasználásáról

A Dél-Alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át az alapítvány működésének támogatására felajánlották. A kuratórium az alábbiakban ad tájékoztatást a támogatás felhasználásáról.

Kimutatás

a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány, mint kedvezményezett részére, az adózók rendelkezése nyomán 2008. évben átutalt  1%-os támogatás tárgyévi felhasználásáról

2008. évben kapott támogatás összege: 186.581,-. forint 

Felhasználás
Anyag ktg.                    9.300,-
Posta ktg.                     2.945,-
Banki ktg.                     6.490,-
Dapta honlap             11.548,-
Reklám, propaganda    4.000,-
Tárgyi eszköz               49.470,-
Összes felhasználás:   83.753,- melyet teljes egészében a 2007. évi tartalékunkból fedeztünk
Tartalékolás
16.407,- forint     2007. éviből
186.581,- forint   2008. éviből
Összes tartalék: 202.988,- forint

A 83.753 forintos kiadásból 18.038 forintot működésre fordítottunk, 65.715 forintot pedig a cél szerinti feladatok megvalósítására. A 2007. évi támogatásból 2007-2008. években működési költségre az összes támogatás 15,29 %-t fordítottuk, amely a jogszabályban meghatározott 30 %-ot nem haladja meg.

2008-ban is legnagyobb tételünk a tárgyi eszköz kiadás volt, amely a gyarapodó gyűjteményünk bemutatásának fejlesztése érdekében merült föl.

A tartalékolt összegből részben a 2009. évben elengedhetetlenül szükséges működési és célszerinti kisadásokat kívánjuk fedezni, részben a korábban célként már meghatározott postatörténeti kiadvány nyomdai kivitelezését.