Szentesi Kiss Bálint Ref. Ált. Iskola negyedikeseinek látogatása

Szentes, 2019. október 15. –  A szentesi Kiss Bálint Református Általános Iskola 4. osztályos diákjai tettek látogatást kiállításunkon. A 26 gyermek és kísérőjük érdeklődéssel hallgatta Verók István kiállításvezető posta- és hírközlés-történeti bevezetőjét. A tájékoztatót követően Labát Pál László, Megyesi Józsefné, Juhászné Pálnok Lenke és Verók István kalauzolásával megnézték a gyűjteményt. Rendkívüli érdeklődést mutattak a régi bankjegyek, a Morse-készülék, a telex, valamint a telefonok, telefonközpontok és mobiltelefonok iránt.