Sepsiszentgyörgyi partnereink látogatása Szentesen

Szentes, 2022. október 19. – Egynapos munkalátogatásra érkeztek Sepsiszentgyörgyről a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület vezetői: Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, az egyesület elnöke, Csáky Ernő alelnök és Beke Csongor ügyvezető.

A vendégeket a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány (DAPTA) részéről Tóth László kuratóriumi elnök, Lovászi József kuratóriumi titkár, Verók István kiállításvezető, kuratóriumi tag, Juhászné Pálnok Lenke, a Felügyelő Bizottság tagja, Labát Pál László műszaki támogató és Megyesi Józsefné fogadta.

A vendégek Tóth László elnök kalauzolásával megtekintették állandó kiállításunk újdonságait, majd a két szervezet képviselői megbeszélést folytattak az együttműködés aktuális kérdéseiről.

Ennek során megfogalmazódott, hogy az öt éve megkötött együttműködési megállapodást az időközben megváltozott helyzethez kellene igazítani.

A DAPTA – Szentes és Sepsiszentgyörgy testvérvárosi kapcsolatának égisze alatt – 2017. november 29-én a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar Művelődési, Műszaki-, Tudományos Alapítvány Puskás Tivadar Kismúzeumával írt alá együttműködési megállapodást, amit jóváhagyólag ellenjegyzett a két város polgármestere. Azóta megalakult a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület, ami a város támogatásával a szakközépiskolában lévő Kismúzeumtól  független, önálló helyiséget kapott, ahol létrehozta a Sepsi TeleTár hírközléstörténeti gyűjteményt, ami egy leendő Székelyföldi Hírközlési Örökség Múzeum alapját képezi.

A gyűjteménygyarapító, kezelő és múzeumalapító munka – miként a DAPTÁ-val való kapcsolattartás és együttműködés súlypontja is – áthelyeződött a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesülethez.

Az öt éve tartó posta- és hírközléstörténeti múzeumi együttműködést mindkét tárgyaló fél gyümölcsözőnek értékeli, de új együttműködési megállapodást tart indokoltnak a DAPTA és a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület között. Ezzel a javaslattal egyetértett a sepsiszentgyörgyi városvezetés részéről jelenlévő Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, valamint a találkozóba időközben bekapcsolódó szentesi polgármester, Szabó Zoltán Ferenc is.

Az új együttműködési szerződéstervezet megszövegezését a DAPTA részéről Tóth László elnök vállalta magyar és angol nyelven. A román nyelvre történő fordítást a sepsiszentgyörgyi partnerszervezet biztosítja. A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy a megállapodás szövegének véglegesítését követően kölcsönös aláírásra, valamint a két város polgármesterének ellenjegyzésére fog sor kerülni.

A munkatalálkozó keretében a DAPTA kiállítási tárgyakat és eszközöket adományozott a Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesületnek (1 db LB 30-as telefonközpont, Katona Imre szentesi amatőr festő hírközléstörténeti festménysorozatának reprodukciója 7 db 70*50 cm-es méretben, 7 db 70*50 cm képkeret az előbbi képekhez és 1 db férfi bábu).

A Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület vezetői vállalták, hogy a DAPTA részére egy régi romániai kültéri levélszekrényt és kézbesítősapkát fognak adományozni, kiállítási célra.