Kuratóriumi ülés, 2023. április 25.

Szentes, 2023. április 25. – Alapítványunk kuratóriuma ezen a napon tartotta soros testületi ülését állandó kiállításunk helyszínén, Szentes 1. sz. Posta épületében.

A kuratórium elnöke, Tóth László – az ülés levezető elnökeként – a határozatképesség megállapítása után javaslatot tett a napirendi pontokra, amit a jelenlévő testületi tagok egyhangúlag elfogadtak.

A kuratóriumi ülés fő témája az alapítvány múlt évi gazdálkodásáról szóló „Egyszerűsített éves beszámoló” (PK-842), továbbá a „Szöveges beszámoló az alapítvány 2022. évi egyszerűsített beszámolójához és közhasznúsági mellékletéhez” című dokumentum. Ezeknek a testületi tagok által online előzetesen már véleményezett végleges tervezetét Tóth László elnök terjesztette elő. A kuratórium tagjai döntésük meghozatala előtt meghallgatták az előterjesztésekről a Felügyelő Bizottság állásfoglalását, amit bizottság  nevében Juhászné Pálnok Lenke FB-tag ismertetett. Ezt követően a kuratórium nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta a PK-842 beszámolót és annak mellékleteként a szöveges beszámolót. Tóth László elnök ezután javaslatot tett az SZJA 1%-os támogatások felhasználásáról szóló 21 KOZ beszámoló tartalmára is (a nyomtatvány még nem érhető el a NAV honlapján). A kuratórium egyhangúlag támogatta a később kitöltendő nyomtatvány adattartalmát.

Az „Egyebek” napirendi pont keretében Tóth László elnök tájékoztatást adott az alapítvány ez évi támogatási pályázatának eredményességéről, a folyó évben várható települési postatörténeti ünnepségek és alkalmi kiállítások tervéről, valamint a  sepsiszentgyörgyi testvérkapcsolattal összefüggésben felmerült aktuális feladatokról.

Az ülés jegyzőkönyvét Nagy Istvánné kuratóriumi tag vezette.