Kuratóriumi ülés, 2022. április 26.

Szentes, 2022. április 26. –  Ezen a napon alapítványunk kuratóriuma ülést tartott Szentesen, az 1. sz. Posta épületében.

Napirend:

  1. Egyszerűsített beszámoló, Közhasznúsági jelentés és mellékletének véleményezése, elfogadása Ea: Tóth László
  2. Felügyelőbizottság jelentése az egyszerűsített beszámolóról. Ea.: Juhászné Pálnok Lenke
  3. 20KOZ tervezet elfogadása és jóváhagyása beküldésre. Ea: Tóth László
  4. Egyebek

A kuratórium tagjai az alapítvány egyszerűsített beszámolóját, Közhasznúsági jelentését és annak mellékletét, a Felügyelőbizottság jelentését nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták. Az Egyebek napirendi pont keretében Tóth László elnök indítványozta a 2022. évi költségterv módosításának elfogadását, Lovászi József pedig tájékoztatást adott a Múltidéző könyvsorozat 4. kötetének nyomdai előkészítéséről.