A Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesületének szegedi csoportja tekintette meg kiállításunkat

2022. május 10. – A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szegedi Csoportjának 26 tagja tekintette meg a postatörténeti kiállítást, Abtné Böhler Katalin vezetésével.

A DAPTA fantasztikus gyűjteményének megtekintése volt a szentesi kulturális emlékek felkeresésének első állomása.

A vendégeket a DAPTA nevében Nagy Istvánné Edit köszöntötte. Felidézte az emlékszobába bekerült első tárgyak rendszerezését, a gyűjtést, az egyre gyarapodó tárgyak, eszközök, a segítők, az épület adta lehetőségek összehangolását, az alapítvány létrejöttét, a gyűjtemény bővítését.

Savanya Imre kalauzolta az oktatóteremben a látogatókat. Érdekfeszítő, különleges tárlatvezetését még órákig hallgatták volna a látogatók, sajnos a korábban leszervezett szentesi programok miatt erre kevés idejük jutott. A távközlési, műszaki érdekességeket Labát Pál László mutatta be. Meggyesiné Sárika és Labátné Nan Piroska a csoportvezetők munkáját segítették.

Az egyesület tagjai már a folyósón tapasztalták, mennyi-mennyi látnivaló van itt. Katona Imre festményei által az idősek felidézték a telefonoszlopok kézi erővel történő  felállítását. Csodálattal szemlélték a Magyar Posta régi címereit. Sorra idézték fel gyermekkoruk, fiatalságuk emlékeit: a bélyeget adó gépet, a dísztáviratokat, a sok szép egyenruhát, a nyilvános telefonkészüléket, amihez még tantuszt kellett bedobni.

Nem győzték hangsúlyozni, mennyire örülnek, hogy vannak olyan lelkes emberek, akik  összegyűjtik ezeket a tárgyakat, és a nagyközönségnek így bemutatják. Gratuláltak az alapítvány működéséhez!

A Tóth József Szinház megtekintése előtt, búcsúzóul arról beszéltek a látogatók, hogy egész nap lehetne itt nézelődni!

Még ebben az évben visszatérnek a DAPTA gyűjteményét alaposabban, hosszabb időt itt töltve megnézni, legközelebb elhozzák gyermekeiket, unokáikat!

Labátné Nan Piroska