A postai szolgáltatások 140 évvel ezelőtti megnyitását ünnepelték Medgyesegyházán

Medgyesegyháza, 2023. május 26. – Medgyesegyháza elődjén, Megyes pusztán 1883-ban jelent meg a nyilvános távírószolgálat, nemsokára pedig postahivatal is nyílt a vasútállomáson. A postai-távközlési szolgáltatás megkezdésének kerek évfordulójára ünnepséggel, valamint posta- és bélyegtörténeti kiállítással emlékeztek 2023. május 26-án Medgyesegyházán, a Civilek Házában.

A rendezvényt a medgyesegyházi posta korábbi és jelenlegi vezetői, dolgozói, valamint a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány szervezte, a városi önkormányzat, Orosháza 1 sz. Körzeti Posta, továbbá helyi intézmények, vállalkozások és magánszemélyek támogatásával.

Az ünnepség házigazda-műsorvezetője Takács Márk volt, aki 2020-2023 között irányította a medgyesegyházi posta munkáját.

Ünnepi köszöntőt mondott Sütő Mária Márta alpolgármester és Rózsa Ildikó, a Magyar Posta Zrt. Kelet-Magyarországi Területi Igazgatóság osztályvezetője.

Sütő Mária Márta alpolgármester az önkormányzat nevében köszöntötte az ünnepségre egybegyűlt egykori és mai medgyesi postásokat. Elmondta, nagyon büszke arra, hogy a városnak ilyen múltra visszatekintő postája van. Felidézte a posta történetének jeles fordulópontjait, és azt, hogy a város lakói bizalommal és megbecsüléssel vannak a postás dolgozók iránt, akiknek munkáját, szolgálatkészségét az önkormányzat is nagyra értékeli. „Isten éltesse a Postát sokáig” – zárta köszöntőjét (ami itt olvasható teljes terjedelmében: Medgyesegyházi Hírmondó).

Rózsa Ildikó a Magyar Posta Kelet-Magyarországi Területi Igazgatósága képviseletében szintén dicsérte a helyi posta alkalmazottainak munkáját, ugyanis értékesítési teljesítményük alapján első helyezést értek el a hasonló kategóriájú posták országos versenyében. Mint mondta, ez is igazolja, hogy a medgyesegyházi lakosság bizalommal van a postások és a Magyar Posta által nyújtott pénzügyi-, megtakarítási-, biztosítási szolgáltatások iránt. Emellett kiemelte még, hogy a Magyar Postánál folyamatos a technikai átalakulás, korszerűsítés. Például elektromos rásegítésű kerékpárokkal látták el a kézbesítőket Medgyesegyházán is.

A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány posta- és bélyegtörténeti kiállításának érdekességeit Tóth László kuratóriumi elnök ajánlotta a megjelentek figyelmébe. Külön is kiemelte a Kass János grafikusművész bélyegeiből és bélyegterveiből készült összeállítást, ami nem csak a kész bélyegeket, hanem az alkotói folyamatot is bemutatja. Például azt, hogyan készített a művész a hatalmas Feszty-körképből néhány négyzetcentiméteres bélyeget, „elefántból egeret” – ahogy a művész írta. Tóth László beszédében azt is megemlítette, hogy Medgyesegyháza idén több évfordulót is ünnepelhet egyszerre: 140 éve nyílt a vasútállomáson posta, ami 125 éve vált le a vasútállomásról, és költözött át a községbe, Megyes puszta  pedig 130 éve lett önálló község, és vette fel a Medgyes-Egyháza nevet.

Takács Márk az ünnepség végén köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették a rendezvény megszervezését, lebonyolítását. A közreműködő hölgyeknek virágcsokrot, az uraknak egy-egy palack finom bort nyújtott át köszönetképpen.

A medgyesi posta megnyitásának megünnepléséről természetesen nem hiányozhatott a születésnapi torta sem. A hatalmas méretű cukrász-remekműre készítője zsinórírással ezt írta: „140 éves a medgyesegyházi Posta”. Az ünneplők örömmel fogyasztották a finomságot, és közben felelevenítették személyes emlékeiket, élményeiket a postán töltött évekről.

 

KÉPEK

 

SAJTÓVISSZHANG

https://www.beol.hu/helyi-kozelet/2023/05/megunnepeltek-hogy-140-eves-lett-a-posta-medgyesegyhazan-galeriaval

https://www.beol.hu/galeria/megunnepeltek-hogy-140-eves-lett-a-posta-medgyesegyhazan/1

A MEDGYESEGYHÁZI POSTA TÖRTÉNETE DIÓHÉJBAN

1881-1894 között csabai szlovák telepesek alapították a mai Medgyesegyháza elődjét a korábban szinte lakatlan Megyes pusztán. A puszta abban az időben kincstári tulajdon volt, és közigazgatási szempontból Medgyes-Bodzás külterületéhez tartozott.

Az alapítók remek helyszínt választottak a letelepedéshez. Részben a kiváló minőségű termőföldek miatt, másrészt azért, mert a puszta forgalmas helynek bizonyult. Hat útvonal találkozott itt. Az utak Gyula, Arad, Temesvár, Makó, Szentes, Vásárhely irányába tartottak. Ez utasforgalmat és kereskedési lehetőségeket nyújtott a település lakóinak.

Helytörténeti kutatások szerint az 1700-as évek második felében már postakocsi-állomás és vendégfogadó állott itt, hiszen szükség volt pihenő- és lóváltó helyre. A postakocsi-állomáshoz egy nyitott kocsiszín és hat ló befogadására alkalmas istálló épült a váltólovak részére. Mellette kovács- és bognárműhely is működött.

A postakocsi-állomás mellett fogadó létesült, ami szintén a kincstár tulajdona volt. A bérlők a bérleti díjat a kincstárnak fizették. „Ebben a postakocsi fogadóban szállt meg Mária-Terézia is, amikor Arad–Déva–Gyulafehérvár felé vette útját.” (Karsai Mihály: Medgyesegyháza története IV. kötet. 12. o.)

A vendégfogadó működése 1850 után szünetelt, majd 1882-től ismét fogadott vendégeket. Forgalmas hely lett a főtér, ahol népes heti vásárok zajlottak. A postakocsicsárda udvarában lévő kocsiszínben ekkor már 20 kocsi, az istállókban pedig 40-50 ló is elfért.

A település kedvező adottságait tovább fokozta, hogy 1883-ben átadták a Mezőhegyes-Kétegyháza vasútvonalat, aminek Megyes puszta lett az egyik állomása.

A vasút fokozatosan feleslegessé tette a lovas postakocsikat, így idővel megszűnt az egykori postakocsi-állomás jelentősége. Postára azonban egyre nagyobb szüksége volt a dinamikusan fejlődő településnek.

A szolgáltatást meg is kapta a község, méghozzá az akkori időkben leggyorsabb hírközlési technika formájában. 1883. március 12-én ugyanis az állomáson vasútüzemi távírda nyílt, amit állami és magántáviratok kezelésére is felhatalmaztak, vagyis bárki igénybe vehette. Ez tekinthető a medgyesegyházi távközlési és postai szolgáltatások kezdetének. A következő év elején pedig a vasútállomáson pályaudvari postahivatal „lépett működésbe” (Magyar Kir. Postai Rendeletek Tára 1884.02.09.). A táviratok és postai küldemények kezeléséről a mindenkori állomásfőnök, előbb Berta Kálmán, majd 1890-től Bihari Jenő gondoskodott.

1893 októberében végre átnevezték a települést Medgyes pusztáról Medgyes-Egyházára, úgy, hogy önálló kisközség lett, és Medgyes-Bodzással közös körjegyzőséget alkotott. A korábban Medgyes-Bodzás nevét viselő vasútállomás és az ott működő postahivatal is megkapta a Medgyes-Egyháza elnevezést.

A pályaudvari posta forgalma hamarosan oly mértékben megnövekedett, hogy az állomásfőnök nem győzte a postai és távközlési küldemények kezelését, ezért 1898 januárjában a nagyváradi Magyar Királyi Postaigazgatóság a postahivatalt áthelyezte Medgyes-Egyháza községbe. A távírda kis ideig még az állomáson maradt.

A községi postahivatal 1896-ban telefonközpontot kapott, ennek induláskor 4 előfizetője volt. 1900 júniusában a postahivatalt is bekötötték a távíróhálózatba, ettől fogva telefonálni is lehetett a községből.

A posta a településen belül több alkalommal is helyet változtatott. Hosszabb-rövidebb ideig működött a Luther utcában, a Damjanich utcában és a Barabás-háznak nevezett épületben. 1954 óta van a mai helyén, a Kossuth téren, az egykori Kohut-házban.

A postahivatalt 1950 előtt szerződéses formában működő postamesterek üzemeltették a forgalomtól függő központi juttatások ellenében. Munkájukat a Magyar Királyi Posta követelményeinek betartásával kellett végezniük. A postahivatal fenntartásáról és alkalmazottainak fizetéséről a postamesterek maguk gondoskodtak.

Postamesterek a vasútállomáson: Berta Kálmán (1884-1890), Bihari Lajos (1890-1898).

Postamesterek a községben: Simonits Ida (1902-ig), Sarkadi Ignácz (1903-ban), Gyöngyössy Erzsébet (1904-1924 között, 20 évig), Gálffy József (1924-től 1935-ig), Székely László (1936-1937), Kapossy Márton (1938-1940), Tóth József (1942), Lengyel Zoltán (1943-tól), Magyar István (1948), Kovács Sándorné (1948-tól).

1949-50-ben a postamesterségeket beolvasztották az állami postaszervezetbe. A postamestereket a forgalom nagyságától függően fiókpostavezetővé vagy postahivatal-vezetővé minősítették át. Ők és munkatársaik állami alkalmazottak lettek.

Hivatalvezetők, postavezetők: Véha Lajos (1952-1985 között), Farkas Sándorné (1985-2003 között, kétszeri GYED-megszakítással, amikor is Balázs Mihályné vezetőhelyettes irányította a postát), Valyuch Jánosné (2003-2008), Farkas Sándor (2008-2020), Balázsné Hack Mária, majd Papp Beáta megbízottként (2020-ban), Takács Márk (2020-2023 között). A postahivatal jelenlegi vezetője Papp Beáta.

 

RÉSZLETSEBBEN (21 oldal)

Beágyazott pdf, a bal felső és alsó sarokban lévő le-fel nyíllal lapozható.

Medgyesegyhaza-posta-tortenete

 

Letölthető ide kattintva:

Medgyesegyháza posta története 1883-2023