125 éves a posta Jászszentlászlón

Jászszentlászló, 2011. június 25. – Falunapi rendezvényként ünnepelték Jászszentlászlón, a művelődési házban a helyi posta megnyitásának 125. évfordulóját.

A művelődési ház nagytermét megtöltötték az érdeklődők. A megjelenteket Andrási Tünde postavezető köszöntötte.


Dr. Veres Éva
, a Magyar Posta Zrt. Szegedi Területi Igazgatóságának igazgatóhelyettese mondott ünnepi beszédet. Megköszönte, hogy a falu vezetői felkarolták a postások kezdeményezését, és felvették az idei falunapi programba a posta jubileumának megünneplését. Elmondta, hogy Jászszentlászlón 1886-ban nyitotta meg kapuit az első postahivatal, bár az 1800-as évek elején már működött postai futárszolgálat a településen. A postahivatal 125 évvel ezelőtt az akkor megépült vasútállomáson kapott helyiséget, majd 1927-ben átköltöztették a mai kenyérgyár épületébe, az 1948-49-es államosítás után pedig a Dóczi-féle házban működött tovább. A jelenlegi postaépületet 1990 januárjában adták át. A jászszentlászlói postások mindig odaadással szolgálták a helyi lakosságot. Dr. Veres Éva beszélt a Magyar Posta jelenéről és jövőjéről is. Hangsúlyozta, hogy a posta nem fog kivonulni a településről, sőt új szolgáltatásokkal is jelentkezik majd a következő években.

Ezután Kiss Melinda, Jászszentlászló polgármestere szólt a posta 125 éves munkájáról és faluban betöltött szerepéről. Kiemelte, hogy örömmel vették föl a falunapi rendezvények sorába a posta jubileumi ünnepségét.

Kapus Krisztián a terület országgyűlési képviselője is köszöntötte a jelenlévőket. Beszélt a kisposták fontosságáról, a kisközségekben történő jelenlétük szükségszerűségéről. A jubileumi megemlékezés emlékezetessé tétele érdekében a  képviselő támogatásával alkalmi bélyeges, a jászszentlászló postát ábrázoló képeslapot készült, melyet az ünnepség valamennyi résztvevője megkapott.

Az ünnepséget helyi diákszínjátszók és zenészek műsorszámai tették színessé, változatossá.

Az ünnepi műsort követően Tóth László, a Dél-alföldi Postatörténeti alapítvány elnöke is üdvözölte a megjelenteket, majd bemutatta az alapítvány által biztosított postatörténeti kiállítást. A kiállítás összefoglalta a magyar posta történetét a honfoglalástól napjainkig, áttekintést adott a magyar bélyegkiadás történetéről, valamint bemutatta Kass János, Kossuth-díjas grafikusművész bélyegtervezői munkásságának legszebb darabjait.

A jászszentlászlói postások kihelyezett postával, alkalmi bélyegzéssel, értékcikk-árusítással és kedves vendéglátással emelték a rendezvény színvonalát. A postások jubileumi rendezvényét számos helyi vállalkozás és intézmény is támogatta. Rajtuk kívül dicséretet érdemelnek Kiskunfélegyháza körzeti posta támogató munkatársai is, akik a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány mellett sok-sok segítséget adtak a helyieknek a sikeres, emlékezetes rendezvény megszervezéséhez.

Jászszentlászló posta dolgozói 2011-ben

Jászszentlászló posta dolgozói 2011

Jászszentlászló posta dolgozói 2011. június 25-én. Álló sor: Botráné Nemcsok Tünde kézbesítő- értékesítő IV., Tisóczkiné Balog Katalin – betanított kézbesítő –címközvetítő III, Nagy László értékesítő kézbesítő III /betegség miatt állományon kívül/ , Hunyadi Mátyásné kézbesítő-címközvetítő III. /nyugdíj miatt felmentési idejét tölti/, Czirkó Róbertné-betanított –kézbesítő-címközvetítő III (alkalmi munkavállaló), Ülő sor: Bakró Izabella -küldeményfelvevő II , Andrási Tünde – postavezető II, Rabiné Kovács Piroska – pénzforgalmi ügyintéző I.

JÁSZSZENTLÁSZLÓ POSTA 125 ÉVE

Az Alföldön az 1700-as évek végéig a mostoha útviszonyok miatt alig nyíltak postautak. Buda – Kecskemét – Szeged közt 1696-ban indult postajárat. 1779-ben indítottak kocsipostát a fővárostól Kiskunhalasig, amit később Mélykút-Baja-Zombor irányába meghosszabbítottak. 1854-től a vasúti hálózat kiépítésével egyre több településen létesült postahivatal.

Jászszentlászlón 1886-ban nyitotta meg kapuit az első postahivatal, bár az 1800-as évek elején már működött postai futárszolgálat a településen. A postahivatal előbb a vasútállomás épületében kapott helyet, majd 1927-ben átköltöztették a mai kenyérgyár épületébe. Az 1948-49-es államosítás alkalmával került a Dóczi-féle házba. A mai postaépületet 1990 januárjában adták át. Ma hat alkalmazott dolgozik benne Andrási Tünde vezetésével.  Egy posta életében mindig meghatározó személyiség volt a postamester mai szóhasználattal a posta vezetője. Az 1903-tól vezetett szemlekönyv tanúsága szerint az alábbi személyek vezették e postahelyet:

 • 1908.  november 6-tól      Felnagy Gyula
  ·   1920. október 8-tól           Egyenhoffer Valéria
  ·   1922.  november 13-tól    Buday László
  ·   1923. október 15-től         Buday Lászlóné
  ·   1923. november 6-tól       Zsifkovics Béláné
  ·   1924. május 9-től              Csaba Józsefné
  ·   1927. március 15-től         Varga Ferenc
  ·   1931. március 1-jétől        Alberty Irma
  ·   1956. február 13-tól          Lódri Jánosné
  ·   1969. június 6-tól              Kanyó Józsefné
  ·   1997. január 1-jétől           Andrási Tünde
  ·   2005. november 1-jétől    Botráné Nemcsok Tünde
  ·   2009. április 1-jétől           Andrási Tünde

A jubileumi ünnepség helyi támogatói

Ágó János, Bagi ABC, Balázs Kft., Csíkos Endre, Dr Bicskei Rezsőné ny. pedagógus, Dóczi Imre egyéni gazdálkodó, Hornyákné Szalai Erika kereskedő, Integrál Group Kft., Jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület, Kapus Krisztián országgyűlési képviselő, Kiskunfélegyháza 1 Posta dolgozói, Majsa – Pite KftMezei JenőMezei Kft. Polgármesteri Hivatal Jászszentlászló, Szabó Virágbolt, Szöllősi István kertész,
Veszelka virágbolt