A magyar posta kronológiája 1526-1990

Rövid kronológia a postai szolgáltatások történetéről Magyarország területén 1526-tól 1990-ig.

1526

I. Ferdinánd megbízza a Taxis-családot a Bécs és Pozsony közötti első rendszeres postajárat működtetésével.

1558

Paar Péter báró átveszi a magyarországi posták irányítását.

1626

II. Ferdinánd első postapátense.

1695

I. Lipót postapátense a postautakról, a postaállomásokról és a postakürtökről.

1703-1711

II. Rákóczi Ferenc a fennhatósága alá eső területeken önálló magyar postahálózatot működtetet.

1722

III. Károly rendeletével állami kezelésbe veszi a postaszolgálatot, a levélszállítást, regálénak nyilvánítja a posták felállítási jogát. A postaépületeken elhelyezteti a birodalom címerét, szabályozza a postatarifákat, fejleszteti a postaúthálózatot, valamint a működő postákat a bécsi legfőbb udvari postahivatalnak rendeli alá.

1748-49

Mária Terézia kiadja postapátensét. A Kincstár költségén a Habsburg Birodalom területén beindítják a postakocsi-járatokat.

1752. szeptember 18.

Megindul a Bécs és Buda közötti rendszeres postakocsi forgalom.

1817

A postákon kihelyezik a portós levelek gyűjtésére az első levélszekrényeket.

1824

A delizsánszok mellett megjelentek az éjjel-nappal közlekedő gyorskocsik.

1843

A nagyobb városokban megkezdik a küldemények házhoz kézbesítését.

1847 decembere

Pozsonyban megnyílik az első magyarországi távíróállomás.

1848-49

Kísérlet az önálló magyar posta megteremtésére. (Magyar Álladalmi Posta, magyar nemzeti színek és a magyar nyelv használata. Than Mór elkészíti az első magyar bélyegtervet, kiadása a szabadságharc eseményei miatt meghiúsul.)

1850. december 26.

I. Ferenc József kiadja postapátensét, melyben visszaállítja az 1848 előtti állapotokat. A posta nyelve ismét német, címertábláin, épületein ismét a császári kétfejű sas látható. Bevezetik a postautalvány-rendszert és a levélbélyegek használatát.

1855

Minden településtípusnál megkezdődik a levelek házhoz kézbesítése. A magyarországi vasútvonalakon megindul a rendszeres mozgóposta-forgalom.

1867

A kiegyezést deklaráló törvény kimondja: Ausztria és Magyarország postája külön, de egységes elvek szerint irányítandó. A magyarországi postát a magyar mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi miniszter hatáskörébe utalja. 1867. május 1-jén létrejön a Magyar Királyi Posta. Országos posta-főigazgatónak Gervay Mihályt nevezik ki.  A posta hivatalos nyelve ekkortól a magyar, és újra bevezetik a nemzeti jelképek használatát. A postaügyi közlöny kezdetben még kétnyelvű (magyar, német), később csak magyar. Az első magyar postabélyegeket Bécsben nyomtatják.

1869. október 1.

A világon elsőként a magyar és osztrák posta rendszeresíti új küldeményfajtaként a levelezőlapot.

1871

Ettől az évtől nyomják a magyar bélyegeket Budán.

1874

Bernben megalakul a posták nemzetközi szervezete, az Egyetemes Posta Egyesület (UPU), melynek alapító tagjai között volt a Magyar Posta is. Magyar részről az alapító okiratot Gervay Mihály írja alá.

1887

Az uralkodó Baross Gábor miniszter javaslatára hozzájárul a postai és a távíró-szolgálat egyesítéséhez.

1890

Kiépül az első interurbán vonal Bécs és Budapest között, a táviratok kézbesítését a Magyar Királyi Posta veszi át.

1896

Elkezdődik a kerékpárok használata a táviratok és az expresszlevelek kézbesítéséhez.

1900

Csonka János magyar konstruktőr háromkerekű motorkerékpárt készített a Magyar Királyi Postának. Ezt a fővárosban használták levélgyűjtésre.

1903

A Magyar Királyi Posta nemzetközi pályázatot írt ki benzinmotoros postaautók beszerzésére. A pályázatot Csonka János nyerte meg. Vezetésével Győrben készültek az első magyar postaautók. Az első példányok próbaútja 1905-ben sikerrel zárul. Ez a magyar autógyártás megszületésének éve.  A Posta 1906. január 1-jétől állítja üzembe a Csonka-féle postaautókat a fővárosban, a postaanyag helyi szállítására. Néhány év alatt száz postakocsi áll munkába a Magyar Királyi Postánál.

1908

Az ez évi XII.Tc. kimondta a Magyar Posta teljes függetlenségét.

1909

A helyközi szállításoknál megkezdődik a gépkocsik használata, a „postai személyszállító automobiljáratok” rendszerbe állításával újra indult a távolsági személyszállítás a postán.

1914-18

A frontokon és a hadtápterületeken megszervezik a tábori postaszolgálatot.

1920

Megindul a légiposta forgalom Budapest és Szombathely között, és megkezdődik a postahálózat újjáépítése.

1923

Csepelen üzembe helyezik az első 250 wattos rádió-telefon állomást.

1933

Rendszerbe állítják a vidéki közvetítőállomásokat, Lakihegyen átadják az új, 120 kilowatt teljesítményű és 314 m magas nagyadót.

1936

Megalkották Magyarország I. Postatörvényét.

1945

A háború befejeztével azonnal megkezdődik a helyreállítás. Márciusban már kézbesítették a leveleket Budapesten.

1952

Befejeződik a teljes postahálózat helyreállítása. Megkezdi működését az újonnan felállított Postaügyi Minisztérium.

1953

Az 1953. évi VI. törvény megszüntette az önálló Postaügyi Minisztériumot, feladatait a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium vette át. Megindultak az első hivatalos televíziós kísérleti adások.

1958. január

Átadták a Széchenyi-hegyi új televízióadót, a következő tíz évben kiépül az országos adóhálózat.

1964

Életbe lép Magyarország II. Postatörvénye.

1973

A levélfeldolgozás gyorsítása érdekében bevezetik az irányítószámokat.

1977

Taliándörögdön üzembe helyezték az ország első földi űrtávközlő állomását.

1978

Beindul a gépesített csomagfeldolgozás.

1985

Bevezetik az EMS nemzetközi gyorsposta-szolgáltatást Magyarországon.

1990

A Magyar Posta szervezetéből szétválással három vállalat jön létre: Magyar Posta, Magyar Távközlési Vállalat (MATÁV), Magyar Műsorszóró Vállalat

BÖNGÉSSZEN TOVÁBB...

125 éve hangzott el az első hír a telefonhírmondóban, ami a rádió elődje Forrás: delmagyar.hu, 2018.02.15.  A hírmondó huszonöt előfizetővel indult, de ez a szám egy évvel később már hétszázra, újabb egy esztendő m...
Szegedre érkezett a Postamúzeum jubileumi országjáró kiállítása Szeged, 2017. augusztus 10. - Szegedre érkezett, és augusztus 13-ig a Széchenyi téren, a Hungarikum Fesztivál helyszínén tartózkodott a Postamúzeum or...
A Magyar Királyság postatérképe 1750-1850 A Magyar Királyság postaútvonalainak térképe az 1750-1850 közötti időszakot mutatja. Készítette a Postamúzeum. A térkép nagyobb méretben törté...
140 éves a Magyar Posta (videó) Budapest, 2012. szeptember 30. - A Magyar Posta önálló nemzeti közintézménnyé válása (1867) 140. évfordulójára készült rövidfilm.
260 éve indult Magyarországon a rendszeres postakocsi-forgalom 260 éve, 1752. szeptember 18-án indult meg Magyarországon a rendszeres postakocsi-forgalom, az első járat Bécs és Buda között közlekedett. (Forrás: MT...