A magyar posta kronológiája 1526-1990

Rövid kronológia a postai szolgáltatások történetéről Magyarország területén 1526-tól 1990-ig.

1526

I. Ferdinánd megbízza a Taxis-családot a Bécs és Pozsony közötti első rendszeres postajárat működtetésével.

1558

Paar Péter báró átveszi a magyarországi posták irányítását.

1626

II. Ferdinánd első postapátense.

1695

I. Lipót postapátense a postautakról, a postaállomásokról és a postakürtökről.

1703-1711

II. Rákóczi Ferenc a fennhatósága alá eső területeken önálló magyar postahálózatot működtetet.

1722

III. Károly rendeletével állami kezelésbe veszi a postaszolgálatot, a levélszállítást, regálénak nyilvánítja a posták felállítási jogát. A postaépületeken elhelyezteti a birodalom címerét, szabályozza a postatarifákat, fejleszteti a postaúthálózatot, valamint a működő postákat a bécsi legfőbb udvari postahivatalnak rendeli alá.

1748-49

Mária Terézia kiadja postapátensét. A Kincstár költségén a Habsburg Birodalom területén beindítják a postakocsi-járatokat.

1752. szeptember 18.

Megindul a Bécs és Buda közötti rendszeres postakocsi forgalom.

1817

A postákon kihelyezik a portós levelek gyűjtésére az első levélszekrényeket.

1824

A delizsánszok mellett megjelentek az éjjel-nappal közlekedő gyorskocsik.

1843

A nagyobb városokban megkezdik a küldemények házhoz kézbesítését.

1847 decembere

Pozsonyban megnyílik az első magyarországi távíróállomás.

1848-49

Kísérlet az önálló magyar posta megteremtésére. (Magyar Álladalmi Posta, magyar nemzeti színek és a magyar nyelv használata. Than Mór elkészíti az első magyar bélyegtervet, kiadása a szabadságharc eseményei miatt meghiúsul.)

1850. december 26.

I. Ferenc József kiadja postapátensét, melyben visszaállítja az 1848 előtti állapotokat. A posta nyelve ismét német, címertábláin, épületein ismét a császári kétfejű sas látható. Bevezetik a postautalvány-rendszert és a levélbélyegek használatát.

1855

Minden településtípusnál megkezdődik a levelek házhoz kézbesítése. A magyarországi vasútvonalakon megindul a rendszeres mozgóposta-forgalom.

1867

A kiegyezést deklaráló törvény kimondja: Ausztria és Magyarország postája külön, de egységes elvek szerint irányítandó. A magyarországi postát a magyar mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi miniszter hatáskörébe utalja. 1867. május 1-jén létrejön a Magyar Királyi Posta. Országos posta-főigazgatónak Gervay Mihályt nevezik ki.  A posta hivatalos nyelve ekkortól a magyar, és újra bevezetik a nemzeti jelképek használatát. A postaügyi közlöny kezdetben még kétnyelvű (magyar, német), később csak magyar. Az első magyar postabélyegeket Bécsben nyomtatják.

1869. október 1.

A világon elsőként a magyar és osztrák posta rendszeresíti új küldeményfajtaként a levelezőlapot.

1871

Ettől az évtől nyomják a magyar bélyegeket Budán.

1874

Bernben megalakul a posták nemzetközi szervezete, az Egyetemes Posta Egyesület (UPU), melynek alapító tagjai között volt a Magyar Posta is. Magyar részről az alapító okiratot Gervay Mihály írja alá.

1887

Az uralkodó Baross Gábor miniszter javaslatára hozzájárul a postai és a távíró-szolgálat egyesítéséhez.

1890

Kiépül az első interurbán vonal Bécs és Budapest között, a táviratok kézbesítését a Magyar Királyi Posta veszi át.

1896

Elkezdődik a kerékpárok használata a táviratok és az expresszlevelek kézbesítéséhez.

1900

Csonka János magyar konstruktőr háromkerekű motorkerékpárt készített a Magyar Királyi Postának. Ezt a fővárosban használták levélgyűjtésre.

1903

A Magyar Királyi Posta nemzetközi pályázatot írt ki benzinmotoros postaautók beszerzésére. A pályázatot Csonka János nyerte meg. Vezetésével Győrben készültek az első magyar postaautók. Az első példányok próbaútja 1905-ben sikerrel zárul. Ez a magyar autógyártás megszületésének éve.  A Posta 1906. január 1-jétől állítja üzembe a Csonka-féle postaautókat a fővárosban, a postaanyag helyi szállítására. Néhány év alatt száz postakocsi áll munkába a Magyar Királyi Postánál.

1908

Az ez évi XII.Tc. kimondta a Magyar Posta teljes függetlenségét.

1909

A helyközi szállításoknál megkezdődik a gépkocsik használata, a „postai személyszállító automobiljáratok” rendszerbe állításával újra indult a távolsági személyszállítás a postán.

1914-18

A frontokon és a hadtápterületeken megszervezik a tábori postaszolgálatot.

1920

Megindul a légiposta forgalom Budapest és Szombathely között, és megkezdődik a postahálózat újjáépítése.

1923

Csepelen üzembe helyezik az első 250 wattos rádió-telefon állomást.

1933

Rendszerbe állítják a vidéki közvetítőállomásokat, Lakihegyen átadják az új, 120 kilowatt teljesítményű és 314 m magas nagyadót.

1936

Megalkották Magyarország I. Postatörvényét.

1945

A háború befejeztével azonnal megkezdődik a helyreállítás. Márciusban már kézbesítették a leveleket Budapesten.

1952

Befejeződik a teljes postahálózat helyreállítása. Megkezdi működését az újonnan felállított Postaügyi Minisztérium.

1953

Az 1953. évi VI. törvény megszüntette az önálló Postaügyi Minisztériumot, feladatait a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium vette át. Megindultak az első hivatalos televíziós kísérleti adások.

1958. január

Átadták a Széchenyi-hegyi új televízióadót, a következő tíz évben kiépül az országos adóhálózat.

1964

Életbe lép Magyarország II. Postatörvénye.

1973

A levélfeldolgozás gyorsítása érdekében bevezetik az irányítószámokat.

1977

Taliándörögdön üzembe helyezték az ország első földi űrtávközlő állomását.

1978

Beindul a gépesített csomagfeldolgozás.

1985

Bevezetik az EMS nemzetközi gyorsposta-szolgáltatást Magyarországon.

1990

A Magyar Posta szervezetéből szétválással három vállalat jön létre: Magyar Posta, Magyar Távközlési Vállalat (MATÁV), Magyar Műsorszóró Vállalat

BÖNGÉSSZEN TOVÁBB...

Postakürtjelek A postakocsi érkezését mindig kürtszóval jelezte a hajtója. De a kürtszó nemcsak azt jelezte, hogy jön a posta! Speciális kürtjelek szolgáltak például...
Postakocsi – régen és ma, ugyanazzal a slágerrel Milyen volt a postakocsi régen, amikor lovak húzták, és a postai küldemények mellett utasokat is szállított? És milyen egy mai postakocsi?  Ezt érzéke...
Múltidéző 2 (2010) 2010. december 16-án jelent meg a Múltidéző 2. című, 328 oldalas könyv, ami postatörténeti tanulmányokat és visszaemlékezéseket tartalmaz. A cím...
“Két évtizedünk” (könyv a Magyar Posta húsz évéről, 1990-2010) Budapest, 2010. március 31. - 2010 márciusában impozáns kivitelű könyv jelent meg a Magyar Posta legutóbbi két évtizedének történetéről. A kiadvány ab...
A magyar posta története dióhéjban (tablósorozat) Az alábbiakban dióhéjban összefoglaljuk a magyar posta történetét az államalapítástól napjainkig. A szöveget a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2...